Povijest hrvatskih županija


U nastavku serije tekstova o regionalizaciji koje smo započeli pregledom postojećeg stanja (Zagreb, 20 županija, 555 gradova i općina) podsjetit ću vas na višestoljetnu tradiciju županijske samouprave koja je oblikovala politički i ekonomski razvoj Hrvatske.

Za one koje žele znati više: POVIJESNI PREGLED RAZVITKA ŽUPANIJSKE UPRAVE I SAMOUPRAVE U HRVATSKOJ, Josip Vrbošić i SLAVONSKE ŽUPANIJE IZMEĐU BANSKE HRVATSKE I MAĐARSKE: USPOSTAVA CIVILNE UPRAVE I PITANJE POREZNOG SUSTAVA U 18. STOLJEĆU, Ivana Horbec

Županije u dokumentiranoj povijesti spominju se u vrijeme narodne dinastije Trpimirovića (852.-11 02.) kada je Hrvatska bila podijeljena na župe. Saznanja o tome crpimo ponajviše iz djela bizantskih pisaca, a ponajprije Konstantina Porfirogeneta.  (str.1.)

U vrijeme stare hrvatske države osnovne funkcije župana bile su: sudska, zatim zapovjednika utvrde i fiskalna. (str.3)

Uz velikog župana postojala su i dva vicežupana, i to: vicežupan ordinarius koji je zamjenjivao župana u županijskim i sudskim poslovima, a vicežupan supstitutor u upravnim poslovima. Značajne županijske funkcije imali su i plemićki suci (judices nobilium judlium) i podsuci (vicejudices nobilium ili vicejudilium), te županijski odvjetnici, liječnici, inžinjeri, ubirači poreza, knjigovođe, arhivari i dr. (str.4.)

Do ukidanja feudalnog sustava 1848. godine županije u Hrvatskoj možemo promatrati u dva različita organizacijska i sadržajna oblika. Prvo je bilo razdoblje od 1527. godine do 1760. godine i drugo od 1760. do 1848. godine… Njihov broj u Hrvatskoj se sveo samo na tri, i to: Zagrebačku, Križevačku i Varaždinsku…

1745.g. je austrijska vlast predala kontrolu Hrvatskom saboru nad tri slavonske županije (Virovitička, Požeška, Srijemska).

Županije su reorganizirane zakonom iz 1870. godine, prema kojem su izgubile feudalna obilježja i stara “municipalna prava”, te su postale sve više instrument centralizirane državne uprave. U županijskoj su skupštini dominirali općinski izbornici. Županijske činovnike imenovao je ban (više činovnike) i veliki župan (niže činovnike), i to doživotno. Županije nisu više odlučivale konačno, već su stajale pod zemaljskom vladom, koja je nad njima vršila i vrhovni nadzor.

Šesta reorganizacija hrvatske uprave započela je Zakonom o ustroju županija i uređenju uprave u županijama i kotarima od 5. veljače 1886.

Tada je…osnovano osam županija, i to:

Na svakih 2000 stanovnika birao se po jedan skupštinar.

Županije su bile podijeljene na kotareve. Kotari nisu imali samoupravu, nego su bili isključivo upravni organi. Upravne funkcije u kotaru vršila je kotarska oblast. Što se, pak, tiče općina, njihov ustroj odlikovao se dvovrsnošću. Razlikovale su se seoske od gradskih općina. Seosku općinu činila su sela koja nisu bila u stanju obnašati prava i obveze političke općine, te se nekoliko seoskih općina udruživalo u upravnu (političku) općinu. Gradsku općinu mogla su imati samo ona mjesta koja su izričito prema Zakonu o ustroju županija ili posebnom zakonu imala status grada. S time da su Zakonom o ustroju gradskih općina od 21. lipnja 1895. godine građani podređeni županijskoj upravi, a Zemaljskoj vladi u Zagrebu  bili su izravno podređeni Osijek, Varaždin, Zagreb i Zemun.

Za vrijeme Austro-ugarske Istra i Dalmacija imale su status austrijskih krunskih zemalja.

Županije su za vrijeme kraljevine i komunističke Jugoslavije bile razvlaštene, a zatim i ukinute, razbijajući samoupravu na stotinjak općina i dvije gradske zajednice općina (Zagreb i Split), da bi bile obnovljene u nezavisnoj Republici Hrvatskoj 1993.

1997.g. poslije rata uslijedile su manje teritorijalne izmjene (ujedinjena Lika, Knin sa Šibenikom, Našice u Osječko-baranjskoj županiji, Velika Gorica izdvojena iz Zagreba, Ivanić Grad u Zagrebačku županiju).

Županije nisu nastale jučer i iako su kroz povijest mijenjale oblik i ovlasti, one su uvijek bile izraz želje hrvatskog naroda za samoupravom, što ni jedna vlast nije uspijela iskorijeniti.

Oglasi
Ovaj unos je objavljen u Hrvatska, Politika, Povijest, Ustav, pravosuđe i samouprava i označen sa , , , . Bookmarkirajte stalnu vezu.