O klasama, biračima i stranačkim potencijalima


Kako bi se formuliralo politike adekvatne za različite društvene slojeve, potrebno je poznavati ključne karakteristike društva i socijalne dinamike. Iako su podaci od prošle godine, kad sam pripremio ovu Stratifikaciju, možemo biti sigurni da se socijalno i demografsko stanje samo pogoršalo, a ne poboljšalo. Nažalost.

Socijalna stratifikacija

Određuje se prema ekonomskom kapitalu, socijalnim i kulturnim vrijednostima.

Stratifikacija

Ušteđevina se definira kao štednja u banci, štednoj zadruzi (posmrtna pripomoć, sindikalna kasa uzajamne pomoći), stambenoj štedionici, mirovinskom društvu, životnom osiguranju.

Financijska imovina u ovom smislu uključuje vrijednosne papire (dionice, obveznice, udjele, zapise idr.), cesije, koncesije (mineral rights), prihode od intelektualna vlasništva, prihode od zaklada (trust fond), plemenite metale i drago kamenje. Prezaduženost se smatra mogućnošću da prijeti osobni bankrot zbog nemogućnosti plaćanja npr. režije, porezi, hrana, zdravstvo, školstvo, krediti…


1Elita“: Državni dužnosnici, vlasnici/dioničari i uprave velikih (>100 zaposlenih) privatnih i javnih tvrtki i odvjetničkih društava koje posluju sa ili primaju poticaje/garancije od države (godišnja primanja u milijunima kuna):

2 „Manageri/Celebrity“: vlasnici/dioničari i uprave srednjih (>50 zaposlenih)  privatnih i javnih tvrtki i odvjetničkih društava koje posluju sa ili primaju poticaje/garancije od države, slobodna zanimanja, (primanja 10x veća od prosječnog osobna dohotka, 0,5 – 1 milijun kn/god.)

3 Visoka klasa Visoko obrazovani zaposlenici i slobodna zanimanja sa otpremninama i mrežom poslovnih partnera (primanja 3 do 5x veća od prosječnog osobna dohotka, 0,2 – 0,4 milijun kn/god.)

4 Državni službenici: Poslovođe zaposleni u državnoj i javnoj upravi, upravama tvrtki malih (>10 zaposlenih) privatnih i javnih tvrtki, regionalni i lokalni dužnosnici (visoka 2-3x prosječna plaća, posao ovisan o izborima)

5Prekarijat“: Radnici u privatnim tvrtkama, slobodna zanimanja, trgovci i seljaci primatelji državnih poticaja (visoka plaća, nesiguran posao)

6 Državni zaposlenici: Zaposlenici u državnim tvrtkama i javnim ustanovama (niska plaća, siguran posao)

Privatni zaposlenici Radnici u privatnim tvrtkama i vlasnici/zaposlenici mikrotvrtki, obrtnici  (<10 zaposlenih)

8 Radna sirotinja (niska plaća, bez plaće/poticaja postaju socijalno ugroženi)

9 Samozaposleni: Sitni seljaci (OPG), obrtnici i obiteljske udruge ili tvrtke* u kojima nagradu za rad prima 1 ili više članova obitelji (bez plaće, doprinosa i državnih poticaja)

* Ministarstvo financija održava fikciju isplate plaće i obaveznih doprinosa u obiteljskim tvrtkama, u kojima su zaposlenici i vlasnici iste osobe (sami sebi fiktivno isplaćuju dohodak), a prihod i dobit ne postoje/nedovoljni su, zbog čega mnoge tvrtke ne uplaćuju doprinose

10 Neplaćenim radnicima protuzakonito nisu isplaćene plaće i/ili doprinosi (socijalno ugroženi).

11 Nezaposleni velikom većinom ne primaju nikakve socijalne naknade izuzev zdravstvenog osiguranja.

12 Radno neaktivni su nezaposleni koji ne traže posao, niti primaju socijalnu skrb. Najčešće žive od imovine ili povremenih poslova, školuju se ili čekaju mirovinu.

13 Socijalno ugrožene osobe, korisnici socijalnih potpora i pomoći drugih (države, obitelji, humanitarnih organizacija): djeca, studenti, ročnici, pripravnici, bolesni/na oporavku, nezaposleni, invalidi, beskućnici, zatvorenici, žrtve prirodnih (suše, poplave, zemljotres, epidemije isl.) i ljudskih (rat, terorizam, progon, zagađenje, kriminal) katastrofa.


Procjena brojnosti (nepouzdani podaci HZZ) za 2013./2014.

1.214.000 umirovljenika

400.000 zaposlenih u javnom sektoru*

650.000 zaposlenih u privatnom sektoru koji primaju plaću

55.000 neplaćenih radnika

250.000 samozaposleni: obrt, slobodna zanimanja i poljoprivrednici

37.000 pripravnika i vojnih ročnika bez radnog odnosa, vojna pričuva

300.000 nezaposlenih

194.000 neaktivnih bez zaposlenja (izvor: Eurostat)

200.000 socijalnih slučajeva

Vlasnici nekretnina

 

68.000 obitelji iznajmljivači apartmana, stanova i kuća za odmor

80.000 apartmana, stanova i kuća za odmor u vlasništvu stranaca

250.000 apartmana, stanova i kuća za odmor u vlasništvu građana RH

250.000 građana iznajmljuje 500.000 postelja u obiteljskom smještaju

(40 % zaposleno, 30 % mirovina, 21 % osnovni prihod)

125.000 stanova za iznajmljivanje podstanarima (procjena)

1,5 mil. kućanstava, 89 % vlasnici

342.000 kuća nenastanjeno i 74.000  napušteno

Brojne nekretnine i zemljišta imaju nepoznate nasljednike  (nesređene zemljišne knjige)

RH Javnis ektor zaposlenih 2008

http://www.nsz.hr/datoteke/09-10/Analiza%20sustava%20zaposlenih.pdf

*Napomena: Nisu uračunate tvrtke u kojima je država manjinski vlasnik, poput INE, Podravke, Croatia osiguranja, HPB, ….

Zaposleni 2013

Također nije evidentiran broj zaposlenih u tvrtkama koje ovise o državnim subvencijama, garancijama, otpisu dugova (predstečajne nagodbe). Svi oni potpadaju u ovisne,  povezane sa državom. Dodatak: Podaci HZZ za 05/2014.

Oglasi
Ovaj unos je objavljen u Ekonomija, Politika, Teorija politike i označen sa , , , , . Bookmarkirajte stalnu vezu.